برش ورق سیاه
بازدید: 812

ورق سیاه به طور کلی با روش نورد گرم به صورت های رول فرم و شیت تا ضخامت 15 میل و از این ضخامت بالاتر به صورت ورق خام تولید شده و در انواع استاندارد (ST37 ST33 ST52 ST44 ) در بازار موجود و متداول ترین آنها را ST37 تشکیل می دهدواین درصد هرچه پایین تر باشد نرمی ورق بیشتر و در نتیجه کربن کمتری در ورق موجود است.
از ورق سیاه در صنایع مختلفی از جمله خودرو سازی , کشتی سازی , ساختمانی , صنایع سنگین , سازه های فلزی سنگین و ...استفاده می شود.

جدول و فرمول محاسبه ورق سیاه

طول  (M) عرض (M) ضخامت (MM) وزن (KG)
2 1 2 32
2 1 2.5 40
2.5 1.25 3 75
6 1.5 4 288
6 1.5 6 432
6 1.5 8 576
6 1.5 10 720
6 1.5 12 864
6 1.5 15 1080
6 2 20 1920
6 2 25 2400


طول (M) * عرض (M) * ضخامت (MM) * 7.86 = وزن ورق (KG)

دستگاه شرکت شیت لیزر قادر به برش دقیق ورق سیاه تا ضخامت 20 میلیمتر رامی باشد.

safe1