برش برنج
بازدید: 1809

برنجها که متشکل از مس و روی هستند که بر اساس تغییرات ترکیبی و رنگ ظاهری به دسته های مختلف از جمله برنج زرد ؛برنج قرمز, برنج سرب , برنج سیلیسیوم ,برنج قلع و برنج های نیکلی یا ورشو تقسیم می شوند.
کاربرد برنج به در صنایع مختلف از جمله برنج طلایی درساخت زینت الات مانند گردنبد ,آویز های دستبند ,عقربه های ساعت .... و در صنایع دریایی و صنایع مکانیکی و ... می باشد.
دستگاه شرکت شیت لیزر قادر به برش دقیق ورق برنج تا ضخامت 4 میلیمتر را می باشد

safe1