مهندسی معکوس و طراحی قطعه
RSS

 

با توجه به نیاز کشور به اغلب محصولات وارداتی و صرف هزینه های بالا برای زمان ترخیص , خرید محصولات و قطعات و حمایت از تولید ملی؛ شرکت شیت لیزر با هدف حمایت از تولدات داخلی و تکیه برعلوم مهندسی, دانش و تجربه آماده همکاری با شما عزیزان می باشد.

به طور کلی مهندسی معکوس روش علمی برای ایجاد یک نمونه از روی قطعه ی اصلی که توسط ابزارهای اندازگیری دقیق صورت گرفته , مدل سازی (CAD CAM CAE) و سپس با فرآیند های تولید ایجاد ودربخش کنترل کیفی با مقایسه ی پارامترهای قطعه ی اصلی و نمونه تولید شده صورت می پذیرد.
مشاوران شرکت شیت لیزر در بخش طراحی قطعات تولیدی,بهترین پیشنهاد فرایند تولید,برای کاهش هزینه ها را برای شما خواهند داشت.

مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
مهندسی معکوس و طراحی قطعه
 
 
Powered by Phoca Gallery