اهداف شرکت
بازدید: 1626

یک تولید هدفمند وفروش مناسب نیازمند امکان سنجی محصولات و برنامه ریزی مطلوب تولید می باشد .
این شرکت اهداف زیر را برای محصولات مشتریان محترم مورد توجه قرار می دهد


1.تولید محصولات ؛ وقطعات با برنامه ریزی مطلوب ؛ زمانسنجی درست

2. ارائه بهترین کیفیت با کمترین زمان تحویل وپرت متریال

3. مناسب ترین قیمت تا سرانجام رسیدن اهداف مشتریان محترم می باشد.