انواع لیزر

برش لیزری فن‌آوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام استفاده می‌شود؛ و نوعاً از این فن‌آوری در زمینه صنعت استفاده می‌شود. برش لیزری توسط استعمال اشعه لیزر از یک خروجی قوی لیزر روی اجسامی‌که می‌خواهند بریده شوند انجام می‌شود. قسمتی از جسم مورد نظر که بریده می‌شود یا آب می‌شود یا می‌سوزد یا تصعید می‌شود و توسط فشار گاز از روی جسم پاک می‌شود. و سر انجام سطح بریده شده با کیفیت خیلی عالی بریده می‌شود. لیزر انواع مختلفی مانند لیزر گازی، لیزر شیمیایی، لیزر رادیواکتیو، لیزر جامد، لیزر فیبری و … دارد، اما در لیزر صنعتی تنها از دو نوع آن یعنی لیزر گازی و جامد استفاده می‌شود. لیزر‌های صنعتی جامد و گازی نیز هر کدام به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، مثلاً در میان انواع لیزر‌های صنعتی گازی، لیزر صنعتی CO2 بیشترین کاربرد را داشته و از آن برای برش و حکاکی انواع مواد مختلف مانند چوب، پلکسی گلاس، شیشه، پارچه و … استفاده می‌شود و محبوب‌ترین لیزر در صنعت است. لیزر صنعتی جامد نیز بیشتر لیزر یاگ است که برای حکاکی و برش فلزات از آن استفاده می‌شود. دستگاه لیزر CNC که از این تکنولوژی استفاده می‌کنند را می‌توان به دو بخش دستگاه لیزر فلزات و دستگاه لیزر غیر فلزات تقسیم کرد. این دستگاه‌ها با هدایت کامپیوتری و توسط لیزری که از آنها متساطع می‌شود عملیات مختلفی مانند برش لیزری، حک لیزری و … را انجام می‌دهند. این دستگاه‌ها مزایای زیادی دارند، مثلاً سرعت بسیار بالایی دارند و با توجه به هدایت شدن توسط کامپیوتر، خروجی‌های کاملاً یکسانی دارند. لیزر صنعتی در صنایع مختلفی مانند صنایع نظامی، ساختمانی، هوافضا، پزشکی، آزمایشگاهی و پژوهشی، ارتباطاتی، فیزیک، شیمی‌و … کاربرد دارد.

لیزرها را می‌توان به روش‌های مختلفی دسته بندی کرد:

لیزر‌های گازی

برای گازهابه طورکلی پهن شدگی ترازهای انرژی نسبتاً کوچک است (درمرتبۀ چندجیگا-هرتزیاکمتر) چون سازوکارهای پهن شدگی خط ضعیفتر ازجامدات است. لیزرهای گازی معمولا باابزار الکتریکی بر انگیخته می‌شوند،یعنی؛ دمش باعبور جریان به اندازۀ کافی (dcیاتپی) ازگاز انجام می‌شود

لیزرهای گازی یونی

دریک لیزرهای گازیونی ،هنگام تخلیه،تراز بالایی لیزربا دوبرخوردمتوالی باالکترون انبوه می‌شود.اولین برخورد اتم خنثی رایونیزه می‌کند،دومین برخورداین یون را برمی‌انگیزد.

لیزر یاقوت

این نوع لیزرنخستین لیزری بود که به کار انداخته شده و هنوز نیز مورد استفاده است. یاقوت، که متجاوز از صدها سال به عنوان سنگ طبیعی پربها شناخته شده است.

لیزر حات جامد

عبارت لیزرحالت جامد معمولا به لیزر‌هایی گفته می‌شود که درمحیط فعالشان بلورعایق یا شیشه‌ای وجود دارد.لیزرهای نیم رسانا دریک بخش جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرند چه برای دمش وبرای عمل لیزر ساز وکاره کاملا متفاوت اند.درلیزرهای حالت جامدغالباًیونهای ناخالصی داخل شده به بلوریونی به عنوان مادۀ فعال به کار می‌روند.