آیا دستگاه برش لیزر می تواند ورقه ی گالوانیزه را بِبُرد؟

آیا دستگاه برش لیزر می تواند ورقه ی گالوانیزه را ببرد؟ برش فلز با دستگاه تبدیل به کاربرد اصلی ماشین های برش لیزر شده است. در فرآیند برش لیزر، یک پرتو متمرکز با چگالی قدرتمند تابیدن به مواد اولیه مان تابیده می شود. سپس هم زمان با عبور جریان هوای سریع هم محور پرتو، مواد مورد تابش به سرعت ذوب، تبخیر، قطع و یا به نقطه جوش می رسد. حال ماده گداخته شده تبدیل به چیزی می شود که می خواستیم.

ورقه گالوانیزه یکی از رایج ترین عناصر مورد استفاده در صنایع تولیدی می باشد. ورقه ی فلز گالوانیزه برای پیشگیری سطح فلز از خوردگی و کش آمدن استفاده می شود. سطح ورقه ی فلز مذکور با لایه ای از فلز زینک پوشیده شده است. این ماده خام به طور کلی در ساخت خانه و تاسیسات آن کاربرد دارد. برای مثال روکش کاری ها، دودکش های شهری، تاسیسات آشپزخانه و... حال آیا دستگاه برش لیزر برای کار با ورقه های گالوانیزه مناسب است؟

عموماً اکثر مواد اولیه اورگانیک و غیر اورگانیک به راحتی با دستگاه های برش لیزر بریده می شوند. ورقه های گالوانیزه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از مواد اولیه فلزی مختلفی در صنایع تولیدی استفاده می شود؛ فارغ از سختی شان. از مس و آلومینیوم گرفته تا ورقه های آلیاژی قابل برش با لیزر هستند.

 

برش ورقه ی گالوانیزه

برای کار روی ورقه های گالوانیزه، به افزودن گاز کمکی نیاز است. خلوص و فشار گاز الحاقی تاثیر مستقیم بر کیفیت برش دارد. خلوص گاز اکسیژن مورد استفاده در برش باید بالای % ۹۹.۶ باشد. هرچه خلوص اکسیژن مصرفی بالاتر باشد، کیفیت برش بهتر و لبه های برش خورده ورقه مطلوب تر است. و البته هرچه قدرت و کیفیت برش بالاتر برود، هزینه ها هم قاعدتاً بالاتر می روند. خلوص گاز نیتروژن الحاقی حین برش باید بیش از ۹۹.۵% باشد. بالا بودن خلوص نیتروژن الحاقی، ضامن عدم تغییر رنگ لبه های ورقه در فرآیند برش می باشد.

 

 

  • نسبت خلوص گاز های الحاقی چگونه است و کارایی آن ها چیست؟
  • خلوص اکسیژن الحاقی باید بالای ۶% و خلوص نیتروژن الحاقی بالای ۹۹.۵ باشد. اکسیژن برای کیفیت برش در لبه ها و نیتروژن برای عدم تغییر رنگ کاربرد دارد.