جوشکاری یا پرچ کاری
جوشکاری

تکنیک‌های اتصال فلز: جوشکاری و پرچ

تکنیک‌های اتصال فلز تکنیک‌های اتصال فلزات فرآیندهای کنترل شده‌ای هستند که به فلزات اجازه می‌دهد تا به یکدیگر متصل شوند و قطعاتی با هندسه‌ها و اشکال مختلف بسازند. چندین تکنیک اتصال مکانیکی وجود دارد که می‌توان آنها را به دو…

تیم تحریریه شیت لیزر
alarm_on
۸دقیقه