جوشکاری

جوش فرآیند پیوند دائمی دو یا چند قطعه فلزی با ذوب کردن هر دو ماده است. مواد مذاب به سرعت خنک می شوند و دو فلز به طور دائم اتصال می‌یابند. عمل جوش در اتصالات ساختمان درست شبیه بست‌های مکانیکی می‌باشد.

number :۰

محتوایی یافت نشد