برش لیزر

انواع لیزر

برش لیزری فن‌آوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام استفاده می‌شود؛ و نوعاً از این فن‌آوری در زمینه صنعت استفاده می‌شود. برش لیزری توسط استعمال اشعه لیزر از یک خروجی قوی لیزر روی اجسامی‌که می‌خواهند بریده…

تیم تحریریه شیت لیزر
alarm_on
۲دقیقه
کاربرد لیزر در اندازه‌گیری و بازرسی
برش لیزر

کاربرد لیزر در اندازه‌گیری و بازرسی

خصوصیات جهت‌مندی درخشایی و تكفامی ‌لیزر باعث كاربردهای مفید زیادی برای اندازه‌گیری و بازرسی در رشته مهندسی سازه و فرایندهای صنعتی كنترل ابزار ماشینی شده است. برای اینكه یک خط مرجع مستقیم برای هم محور كردن ماشین‌آلات در ساخت هواپیما…

تیم تحریریه شیت لیزر
alarm_on
۴دقیقه
لیزر چیست
برش لیزر

لیزر چیست

لیزر تکنولوژی‌ای است که توسط تقویب اپتیکی بر پایه تابش گسیل برانگیختگی نور تولید می‌کند.نور لیزر از موج‌هایی تشکیل شده که همگی هم فازند و طول موج یکسان دارند، در حالی که نور عادی شامل طول موج‌های مختلف است و…

تیم تحریریه شیت لیزر
alarm_on
۷دقیقه